Kuidas valida teie jaoks sobivaim tarkvaraarendaja?

Võime julgelt öelda, et tarkvaraarendaja on üks 21. sajandi edukamaid ameteid. See on kohe kindlasti üks nõutumaid ja tasustatumaid tegelasi IT-maastikul. Aastate jooksul on muutunud programmeerimiskeelte arv, mis on vajalik üha suurema jõudluse ja spetsiifilisema tarkvara koostamiseks.

Tarkvara loomise protsess on tegelikult üsna suur ja lai ning on vaja mitmei erinevaid oskusi. Esmalt tuleks alustada programmeerimiskeelte õppimisega. Need on universaalsed keeled, mis arenevad muljetavaldava kiirusega. Aja jooksul on loodud sadu programmeerimiskeeli, mille hulgas kasutavad programmeerijad enim umbes paarkümmend keelt, kuna mõned neist on väga spetsiifilised teatud valdkondade jaoks või hoopis on loodud uusi keeli, et pakkuda veelgi paremaid tulemusi teatud keele kasutamisel.

Tuntuimad keeled on näiteks Assembly, C, C ++, C #, Java, BASIC, Pascal, Fortran, ALGOL, COBOL, SQL, Perl, Php, Ruby, Python ja Javascript. Programmeerimiskeeled arenevad ühelt poolt mikroprotsessorite võimsuse eksponentsiaalse kasvu funktsioonina, mis on võimaldanud integreerida üha ulatuslikumaid ja keerukamaid protsesse.

Seetõttu on ühel tarkvaraarendajal potentsiaalselt väga raske osata professionaalsel tasemel kõiki programmeerimiskeeli, mis võivad olla vajalikud kindla ja kestva projekti arendamiseks. Sel põhjusel tuleksi teil otsustada, millised on täpselt teie vajadused, et leida enda jaoks sobivaim tarkvaraarendaja.

Mida tuleks arvestada sobiva tarkvaraarendaja otsimisel?

Tarkvaraarendus on äärmiselt keeruline töö. Üldjuhul on väga oluline, et hea tarkvaraarendaja oskused põhineksid adekvaatsel meetodil, viimistletud aastatepikkuse kogemusega ning lõpuks ka meeskonnatööga. Tegelikult on tarkvaraarendajalt nõutavate oskuste hulgas tegevusi, mis tuleb tingimata läbi viia koostöös teiste IT-töötajatega. Seetõttu on oluline, et tarkvaraprogrammeerija teaks, kuidas suhelda hästi oma kaastöötajatega ning kuidas edastada oma vajadusi selgelt.

Konktreetse projekti kallal töötades pakub hea tarkvaraarendaja välja professionaalse tööplaani, mille osadeks on:

  • analüüs ja tasuvusuuring
  • tarkvara põhistruktuuri loomine
  • tarkvara arendus
  • tarkvara testimine
  • tarkvara väljaandmine

Tarkvara loomisega käib kaasas järjepidev töö

Tarkvaraarendustööstus kasutab erinevaid tööriistu, ilmselt ka tarkvara, mis on võimelised hõlbustama ja kiirendama arvutiprogrammide loomist. Tarkvara loomise tööriistad on sageli omavahel integreeritud ja moodustavad nõnda nimetatud arenduskeskkonna. Tarkvaraarenduskeskkond võib olla funktsionaalne erinevate arendusmetoodikate või arendusfaaside konkreetsete ja erinevate alamjaotuste jaoks, mida, nagu ka teistes tootmissektorites, uuritakse ja optimeeritakse tulemuste maksimeerimiseks.

Tarkvara arendusprotsess on tegelikult üsna keeruline, kuna on vaja jälgida kõiki lähtekoodi muudatusi, hinnata ka koodi erinevate osade ja erinevate tarkvarakihtide interaktsioonide toimimist. Pärast iga värskendustest põhjustatud muudatust, tuleb läbi viia korduva protsessiga testid, mis lisaks tarkvara toimimise ja stabiilsuse kontrollimisele teatud tingimuste muutumisel kontrollivad ka selle toimivust nende optimeerimiseks.

Nagu öeldud, on muutused tarkvaravaldkonnas väga kiired ning et mitte enneaegselt vananeda, tuleb tarkvara pidevalt uuendada ka peale selle turustamist. Seetõttu peame mõtlema tarkvarale, nii väikestele rakendustele kui ka suurtele ettevõtte tarkvarasüsteemidele, kui toodetele, mida pidevalt arendatakse ja uuendatakse.

Värskendused on olulised ka tarkvara turvalisuse seisukohalt, kuna pahatahtlikud inimesed võivad koodis esinevaid vigu või nõrkusi ära kasutada, et saboteerida digiseadmeid, millesse tarkvara on installitud, või varastada sinna salvestatud andmeid, sealhulgas kasutajate isikuandmeid. 

Sellepärast tulebki arvestada tarkvaraarendajat otsides, et teie koostöö ei lõppelihtsalt tarkvara väljaandmisega. Iga tarkvaraga käib kaasas järjepidev töö, et püsida alati kooskõlas kõigi kiirelt muutuvate IT-süsteemidega.

Lisaks veenduge, et teie tarkvara oleks kontrollitud ja testitud läbi erinevate operatsioonisüsteemide: Windows, MacOS ja Linux. Arvestage ka oma valdkonna vajadusi, millele vastavalt tuleks luua ühendus samuti iOS ja Android süsteemidega, mida kasutatakse mobiiltelefonides ja tahvelarvutites. Mõelge ja arutage arendajaga läbi iga pisidetail, et veenduda iga sammu olulisuses ning võimalustes. Väljendage selgelt oma vajadusi ning analüüsige pakutavaid lahendusi ning just nii saategi leida enda jaoks sobivaima tarkvaraarendaja.

Peeter
Autor Peeter 10 artiklit
Olen digi teemadega kokku puutunud terve oma senise elu ja praktika on juba 90ndate aastate algusest. Hoian erinevatel põnevatel teemadel silma peal ja proovin neid ka aeg-ajalt siis blogisse tuua.